Accidentes de tráfico

Un perito médico para accidentes de tráfico valora la secuelas producidas en un accidente de tráfico para determinar una posible indeminización